Delavnica za pripravo Strategije lokalnega razvoja LASR Gorenjske ribe

VABILO NA DELAVNICO ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LASR GORENJSKE RIBE

Kot ste verjetno že seznanjeni se v teh mesecih aktivno dela na pripravi Strategije lokalnega razvoja za ribištvo in akvakulturo za programsko obdobje 2021 – 2027 na območju 9 občin: Radovljice, Kamnika, Mestne občine Kranj, Cerkelj na Gorenjskem, Jezerskega, Nakla, Preddvora, Šenčurja in Tržiča novoustanovljenega LASR Gorenjske ribe.

Za namen kakovostne priprave vas lepo vabimo, da se nam pridružite na delavnici ter na podlagi vaših izkušenj, znanj in mnenj pripomorete, da se bo razvoj akvakulture na tem območju ustrezno razvijal tudi v prihajajočem obdobju.

Delavnica bo potekala v Kranju (v prostorih Kovačnice: Poštna ulica 4, 4000 Kranj, sejna soba levo v pritličju) v sredo 23. avgusta 2023 s pričetkom ob 13. uri.

Na podlagi rezultatov izvedene prve delavnice bomo skupaj z ribogojci (zaradi katerih je LASR Gorenjske ribe lahko izoblikoval) predstavili potrebe in potencial območja ter skupaj z vami skušali oblikovali potrebne aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev SLR.

Ker se vsi skupaj zavedamo pomembnosti kvalitetno pripravljene Strategije (po kateri bo LASR Gorenjske ribe potem moral delovati), vas lepo vabimo, da se delavnice udeležite in soustvarjate akvakulturo na tem območju.

Lepo prosimo, da svojo prisotnost potrdite najkasneje do torka 22.8.2023 na mitja.meznar@bsc-kranj.si ter miha.stular@kr.kgzs.si .

Se že veselimo srečanja z vami.

V kolikor mogoče se niste uspeli, vas še enkrat lepo vabimo k izpolnitvi  spletne ankete.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Mitja Mežnar (04 281 72 48)  in Miha Štular (04 280 46 36)

Izbrane teme

Scroll to Top