Strategija lokalnega razvoja

www.slovenia.info

LASR Gorenjske ribe je skupaj z vsemi deležniki pripravila novo Strategijo lokalnega razvoja na območju (9) občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Kamnik, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur in Tržič za programsko obdobje do leta 2027.

Strategija je bila po merilih in ocenjevanju ovrednotena z kar 41 točkami, od skupno možnih 42 in s tem dosegla vse pogoje za potrditev.  S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bila s prejeto Odločbo (z dne 27. 11. 2023) tudi potrjena.

Potrditev SLR predstavlja ključni korak pri uspešnem izvajanju Programa ESPRA 2021-2027 ter odpira pot do koriščenja sredstev za spodbujanje inovacij, trajnostnega razvoja in sodelovanja med lokalnimi ribiškimi skupnostmi. Bogate izkušnje iz preteklega obdobja nam bodo v veliko pomoč pri nadaljevanju uspešnega izvajanja projektov in s tem tudi učinkovito črpanje sredstev ESPRA – Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo. Za LASR to pomeni veliko priložnost in izziv za doseganje celovitega razvoja območja LASR Gorenjske ribe na področju ribištva in akvakulture.

 

Scroll to Top