Delite svoje ideje za novo strategijo LASR Gorenjske ribe

LASR Gorenjske ribe pripravlja Strategijo lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027

V Lokalni akcijski skupini LASR Gorenjske ribe pripravljamo Strategijo lokalnega razvoja na območju občina Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Kamnik, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur in Tržič) za programsko obdobje do leta 2027.         Tudi tokrat bomo delovali z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja in po načelu »od spodaj navzgor«, zato ste vsi, ki potrebe lokalnega okolja najbolj poznate, lepo vabljeni k sodelovanju. Strategija lokalnega razvoja bo nastala na podlagi vaših želja, zamisli in potreb, ki izhajajo iz okolja.

Ideje in usmeritve, ki jih bomo dobili na delavnicah, iz projektnih idej in iz vprašalnika, bodo naše glavno vodilo pri pripravi nove Strategije lokalnega razvoja LASR Gorenjske ribe in za nove razpise, ki bodo objavljeni od leta 2024 dalje.

V mesecu juniju smo uspešno izvedli prvo tematsko delavnico namenjeno ribogojcem na območju. Pestra sestava udeležencev je pokazala številne potenciale in priložnosti, ki jih mora zajeti nastajajoča SLR.  Z udeleženci na delavnici smo se pogovarjali o tem kakšno podeželje si želimo na področju akvakulture, prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti območja ter o ukrepih in ciljih, ki bi pripomogli k izboljšanju. Bilo je podanih kar nekaj pobud in projektnih predlogov.

Konec meseca avgusta in septembra bosta organizirani še dve delavnici. Na pa lahko svoje razvojne pobude posredujete preko obrazca predstavitev projektne ideje, vabimo pa vas tudi k reševanju spletne ankete.

Vprašalnik je sestavljen iz desetih vprašanj, reševanje vam bo vzelo približno 5 minut vašega časa. Med vsemi, ki si boste vzeli čas in izpolnili vprašalnik ter nam zaupali vaš e-poštni naslov, bomo izžrebali 10 oseb, ki bodo prejele simbolično nagrado. 

Vaše mnenje šteje, zato vabljeni, da ga delite z nami!

Izbrane teme

Scroll to Top