Na Gorenjskem ustanovili novi LASR za ribiški sklad

NA OBMOČJU GORENJSKE SE JE USTANOVILA NOVA LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA – LASR Gorenjske ribe, ki bo delovala na področju ribištva in akvakulture

 

V Kranju je 7. junija na Ustanovni seji Skupščine LASR 26 predstavnikov javnih institucij, ribogojcev, podjetij, društev, zavodov, organizacij in posameznikov iz občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Kamnik, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur in Tržič s podpisom pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva ustanovilo novo Lokalno akcijsko skupino LASR Gorenjske ribe za obdobje delovanja do leta 2027. S tem se bo nadaljevalo javno-zasebno partnerstvo za sodelovanje in učinkovito črpanje evropskih sredstev na področju ribištva in akvakulture.

Podpisniki konzorcijske pogodbe so predstavniki javnega sektorja (občine, javni zavodi), gospodarskega sektorja (ribogojci, gospodarske družbe, osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah) in zasebnega sektorja (društva, nevladne organizacije,  posamezniki). Članstvo v LASR je prostovoljno, odprtega tipa, brezplačno in dostopno vsem pod enakimi pogoji, zato se lahko novi člani pridružijo kadarkoli tudi po podpisu konzorcijske pogodbe. 

Predsednik LASR Gorenjske ribe Rok Roblek je uvodoma pozdravil vse člane in se jim zahvalil za udeležbo, saj so s tem izrazili namero po aktivnem sodelovanju tudi v novem programskem obdobju. Vodilni partner LASR ostaja tudi v novem programskem obdobju BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, ki si bo še naprej prizadeval za spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja na področju ribištva in akvakulture.                         

                            

Nova lokalna akcijske skupina bo delovala na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Kamnik, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur in Tržič.

Vzpostavljeno partnerstvo bo, kot smo iz preteklosti vajeni že pri LAS Gorenjska košarica, delovalo po načelu »od spodaj navzgor«, nepovratna sredstva pa se bodo črpala iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA). 

Vabljeni, da v novem programskem obdobju 2021–2027 skupaj z nami prispevate k razvoju lokalnega okolja na področju ribištva in akvakulture.

Kot člana LASR vas bomo pozvali, da aktivno sodelujete pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027.

Lokalna akcijska skupina bo delovala z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja in po načelu od spodaj navzgor, zato ste vsi, ki potrebe lokalnega okolja najbolj poznate, lepo vabljeni, da izkažete svoj interes s podpisom izjave o članstvu v Lokalno akcijsko skupino LASR Gorenjske ribe.

Izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO IZJAVO ZA VČLANITEV V LASR Gorenjske ribe nam posredujte po elektronski pošti na naslov lasr@bsc-kranj.si.

Izjavo lahko podpišete tudi z kvalificiranim elektronskim podpisom.

OPIS POSTOPKA ZA VZPOSTAVITEV LASR;

  • Objava javnega poziva za vzpostavitev in članstvo v LASR, objava 10. 5. 2023
  • Zbiranje prvih izjav o nameri k vključitvi, do 5. 6. 2023
  • Objava osnutka Pogodbe o vzpostavitvi LASR, 1. 6. 2023
  • Sklic ustanovne skupščine; izvolitev organov LASR, podpis Pogodbe o ustanovitvi LASR, 7. 6. 2023
  • Animacija: delavnice in aktivnosti za pripravo SLR, zbiranje namer za projekte, vključevanje zainteresirane javnosti, priprava SLR, po ustanovni skupščini, predvidoma v drugi polovici meseca junija in v septembru
  • Obravnava SLR za obdobje 2021 – 2027, sprejetje SLR, po objavi Uredbe, predvidoma do 30.9.2023.

Kontakt za dodatne informacije v zvezi z vzpostavitvijo LASR dobite: Mitja Mežnar, 04/ 281 72 48,  lasr@bsc-kranj.si.

PRISTOPNA IZJAVA (word)

Izbrane teme

Scroll to Top