Potrjena Strategija lokalnega razvoja LASR Gorenjske ribe

Obveščamo vas, da je bila Strategija lokalnega razvoja (SLR) Lokalne akcijske skupine za ribištvo (LASR) Gorenjske ribe s prejeto Odločbo potrjena. Strategija je bila ovrednotena z kar 41 točkami, od skupno možnih 42 in s tem dosegla vse pogoje za potrditev.

Potrditev SLR predstavlja ključni korak pri uspešnem izvajanju Programa ESPRA 2021-2027 ter odpira pot do koriščenja sredstev za spodbujanje inovacij, trajnostnega razvoja in sodelovanja med lokalnimi ribiškimi skupnostmi. Bogate izkušnje iz preteklega obdobja nam bodo v veliko pomoč pri nadaljevanju uspešnega izvajanja projektov in s tem tudi učinkovito porabo sredstev EU.

https://www.gov.si/novice/2023-12-12-strategije-lokalnega-razvoja-potrjene-sestim-lokalnim-akcijskim-skupinam-za-ribistvo/

Strategija LASR GORENJSKE RIBE

Izbrane teme

Scroll to Top