1. JAVNI POZIV DELAVNICE

Delavnice  v okviru 1. Javnega poziva LASR Gorenjske ribe

VABILO NA DELAVNICO LASR GORENJSKE RIBE

Datum objave: 17. 5. 2024

Informativna delavnica z namenom predstavitve javnega poziva bo v sredo, 22. maja 2024, ob 16. uri v prostorih Kovačnice, Poštna ulica 4, 4000 Kranj, velika predavalnica v pritličju (levo).

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru 1. javnega poziva za izbor operacij, ki bodo sofinancirane Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakuturo (ESPRA) za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za ribištvo LASR Gorenjske ribe za programsko obdobje 2021-2027.

                       

Scroll to Top