Objavljen 1. Javni poziv LASR Gorenjske ribe za izbor projektov za programsko obdobje 2021–2027

LASR Gorenjske ribe objavlja 1. Javni poziv za izbor projektov za programsko obdobje 2021 – 2027

NAMEN JAVNEGA POZIVA

Namen Javnega poziva je izbor projektov, ki prispevajo k ciljem in kazalnikom SLR LAS Gorenjske ribe.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA SOFINACIRANJE

Projekti se bodo sofinancirali iz Evropskega sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (v nadaljevanju ESPRA). Višina razpoložljivih sredstev znaša: 800.000 EUR.

OBJAVA IN ROK ZA ODDAJO VLOGE

Javni poziv je objavljen 17. maja 2024. Rok za oddajo vloge je 28. junij 2024.

Vlogo na javni poziv lahko oddate na naslednja načina:

 • pošljete priporočeno po pošti na BSC, poslovno podporni center, d.o.o., LASR Gorenjske ribe, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj (do 28. 6. 2024) ali
 • osebno dostavite na naslov BSC, poslovno podporni center, d.o.o., LASR Gorenjske ribe, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj v pisarni LASR Gorenjske ribe (najkasneje do 28. 6. 2024 do 14. ure)
 • da je vloga pravočasno oddana se steje, če je po navadni pošti oddana priporočeno do 28. junija 2024 ali, če je osebno oddana na naveden naslov, najkasneje do 28. 6. 2024 do 14. ure.

Sestavni deli vloge naj bodo po vrstnem redu vloženi v registrator. Na ovojnici mora biti razvidno:

 • naslov vlagatelja
 • datum oddaje, ki ga označi pošta (še se pošilja po pošti) ali tajništvo vodilnega partnerja (če gre za osebno dostavo)
 • oznaka: »NE ODPIRAJ – VLOGA na 1. javni poziv LASR 2024« za opremo ovojnice lahko uporabite obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU:

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., LASR Gorenjske ribe, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj

 • po telefonu vsak delovnik med 9. in 14. uro: 04 281 72 48 ali 04 281 72 46 po elektronski pošti: lasr@bsc-kranj.si
 • osebno po predhodnem dogovoru.

Kontaktna oseba:

 • Mitja Mežnar, tel. 04 281 72 48, e-pošta: mitja.meznar@bsc-kranj.si

Informativna delavnica z namenom predstavitve javnega poziva bo v sredo, 22. maja 2024, ob 16. uri v prostorih Kovačnice, Poštna ulica 4, 4000 Kranj, velika predavalnica v pritličju (levo).

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Koristne povezave in pravne podlage:

 • Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021 – 2027 | priponka |
 • Navodila OU za kazalnike CLLD | priponka |
 • Navodila OU za PT in LASR | priponka |
 • Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LASR Gorenjske ribe (.pdf) | priponka |
 • Navodila za informiranje, obveščanje in komuniciranje projektov iz programa ESPRA 2021–2027 | povezava |
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku | povezava |

                     

Izbrane teme

Scroll to Top