Uspešno izvedena delavnica za predstavitev 1. javnega poziva

Bogat nabor že izvedenih projektov LAS Gorenjska košarica (2014-2022) na ribiškem skladu je odličen temelj za korak v novo programsko obdobje LASR Gorenjske ribe do leta 2027.

Na sredini delavnici v podjetniškem centru Kovačnica, ki je potekala 22. 5. 2024, smo predstavili 1. Javni poziv za izbor projektov LASR Gorenjske ribe, sofinanciranih iz Evropskega sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (v nadaljevanju ESPRA).

Verjamemo, da bodo izmenjane izkušnje in nova poznanstva tudi osnova za prihodnja projektna partnerstva ter uspešno prijavljene projekte na javne pozive LASR. 

 Več o javnem pozivu najete tukaj

Predstavitev iz delavnice

Izbrane teme

Scroll to Top