Javni poziv LASR Gorenjske ribe za izbor članov Ocenjevalne komisije

 Javni poziv za izbor članov Ocenjevalne komisije

JAVNI POZIV ZA ZUNANJE NEODVISNE ČLANE IN NADOMESTNE ČLANE OCENJEVALNE KOMISIJE RIBIŠKEGA LASR GORENJSKE RIBE

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, kot vodilni partner LASR Gorenjske ribe, z javnim pozivom vabi k sodelovanju zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, sladkovodne akvakulture, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno.

Namen poziva je vzpostaviti nabor zunanjih neodvisnih strokovnjakov z dobrim poznavanjem področja razvoja podeželja, sladkovodne akvakulture in regionalnega razvoja tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter s poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja evropskih/mednarodnih projektov. Član ocenjevalne komisije ne more biti član ali predstavnik/zaposleni člana LASR.

Izmed prijavljenih primernih kandidatov bo vodilni partner LASR Gorenjske ribe v ocenjevalno komisijo potrdil 3 (tri) neodvisne strokovnjake za člane ocenjevalne komisije ter nadomestne člane ocenjevalne komisije.

Rok za prijavo na javni poziv je 03. 06. 2024 (upošteva se datum oddaje na pošti).

Dodatne informacije: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (LASR Gorenjske ribe), Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj,

Razpisna dokumentacija:

                     

Izbrane teme

Scroll to Top